KAOPERATIVA KOFAMAMI : MAHAVELONA KOKOA NY FAMOKARANA MASOMBOLY NOHO NY FAMBOLENA HAFA


Album : KAOPERATIVA KOFAMAMI : MAHAVELONA KOKOA NY FAMOKARANA MASOMBOLY NOHO NY FAMBOLENA HAFA

Kaoperativa Famokarana Masomboly Mitsiry na KOFAMAMI dia fikambanana iray hita ao amin’ny Fokontany Antoby Atsimo, Kaominina Ambanivohitra Antanetibe Mahazaza (distrika Ambohidratrimo), 5 Km miala ny Kaominina ary mianatsimo. Mamboly sy mamokatra ary mivarotra « Masomboly » no tena asa iveloman’ny Kaoperativa.

 

Publications

Appels d'Offres

Mots clés

Nos partenaires

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar – FCCIM

2021 © Programme PROSPERER . Tous droits réservés.

Aujourd'hui : 15 vues | Cette semaine : 1187 vues | Total : 6480 vues