Tetikasa fanatsarana taranak’omby ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony


Tetikasa fanatsarana taranak’omby ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony

Efa miha ratsy ny taranak’omby eto Madagasikara. Tetikasan’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono ny fanatsarana izay taranak’omby izay. Araho anatin’ity horonantsay ity ny paikady apetraky ny Ministera amin’ny alalan’ny Fandaharanasa FANOITRA sy ny DRAEP Matsiatra Ambony ahazoana omby tsara razana sy ny fitadiavana lalam-barotra

Publications

Appels d'Offres

Mots clés

Nos partenaires

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar – FCCIM

2021 © Programme PROSPERER . Tous droits réservés.

Aujourd'hui : 14 vues | Cette semaine : 1186 vues | Total : 6479 vues